Kolme tärkeää huomiota toimiston terveellisestä työympäristöstä

Päiväunihuone

Vinkki! Ota selvää tarjoaako coworking-tila myös venyttelykeppejä, tasapainolautoja tai muita liikunnallisia välineitä, joita voit hyödyntää taukojumppaan. 

Sopivaa coworking-ratkaisua valitessasi on tärkeää kiinnittää huomiota työtilan viihtyvyyteen sekä ennen kaikkea siihen, täyttääkö työhuone terveellisen työympäristön vaatimukset. 

Terveellinen työympäristö on keskeinen tekijä työntekijöiden hyvinvoinnin ja tuottavuuden kannalta. Työhuoneessa, työpisteillä ja kokoushuoneissa vietetään suuri osa arjesta, joten työolosuhteiden on oltava mahdollisimman optimaaliset. Kolme merkittävää tekijää, jotka vaikuttavat työympäristön laatuun ovat sisäilma, ergonomia ja valaistus.

Sisäilman laatu

Hyvä sisäilma on perusedellytys terveelliselle työympäristölle. Huono sisäilma voi aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia, kuten päänsärkyä, silmien ärsytystä ja hengitystieoireita. Tähän voi johtaa esimerkiksi riittämätön ilmanvaihto, home tai ilman epäpuhtaudet. Siksi on tärkeää, että toimistolla on toimiva ilmanvaihtojärjestelmä ja että tilat puhdistetaan säännöllisesti. 

Vinkki! Kasvien käyttö työhuoneessa voi parantaa ilmanlaatua, sillä ne auttavat puhdistamaan ilmaa ja lisäämään happipitoisuutta.

Ergonomia

Ergonomialla tarkoitetaan työpisteen mukauttamista siten, että ne tukevat työntekijän kehon luonnollisia liikkeitä ja asentoja. Hyvä ergonomia vähentää tuki- ja liikuntaelinten vaivoja, jotka ovat yleisiä erityisesti toimistotyössä. Tämä voi tarkoittaa säädettäviä työpöytiä ja -tuoleja, näyttöjen sijoittamista silmien korkeudelle sekä säännöllisiä taukoja, joiden aikana kehoa liikutetaan ja venytellään. Ergonomisesti suunniteltu työympäristö edistää työntekijöiden fyysistä hyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja. 

Vihreä toimistohuone
Valaistus

Oikeanlainen valaistus on kriittinen tekijä työnteon kannalta. Luonnonvalo on paras vaihtoehto, sillä se parantaa mielialaa, vähentää silmien rasitusta ja lisää vireystilaa. Jos luonnonvaloa ei ole riittävästi saatavilla, tulee keinovalaistuksen olla mahdollisimman luonnonvalon kaltaista. Hyvä valaistus vähentää myös virheiden määrää ja parantaa keskittymiskykyä. On tärkeää, että valaistus on tasainen ja säädettävissä, jotta se voidaan mukauttaa erilaisiin työtehtäviin ja yksilöllisiin tarpeisiin.

Yhteenveto

Terveellisen työympäristön luominen on investointi työntekijöiden hyvinvointiin ja yrityksen tuottavuuteen. Hyvä sisäilma, ergonomisesti suunniteltu työpiste ja laadukas valaistus muodostavat yhdessä työympäristön, jossa työntekijät voivat hyvin ja suoriutuvat tehtävistään tehokkaasti ja siksi jokaisen työnantajan tulisi kiinnittää erityistä huomiota näihin tärkeisiin osa-alueisiin sopivaa coworking-tilaa etsiessä. 

Me MOWilla panostamme työympäristön terveyteen ja toimivuuteen. Tilamme täyttävät kaikki ilmanlaadun, valaistuksen ja ergonomian vaatimukset. Käytössämme on korkeussäädettävät työpöydät ja ergonomiset työtuolit, jotka tukevat oikeanlaista istuma-asentoa. Työtiloihin ja -huoneisiin pääsee runsaasti luonnonvaloa ja tilamme ovat hyvin valaistuja myös pimeän aikaan. Erinomaisen ilmanvaihtojärjestelmämme ansiosta ilma pysyy raikkaana myös kuumimpina kesäpäivinä. Lisäksi rauhallinen sisäpihamme tarjoaa mahdollisuuden virkistäytymiseen ulkoilmassa. Tarjoamme työntekijöillemme myös liikuntavälineitä, kuten venyttelykeppejä ja puolapuita, sekä rentoutumistiloja, kuten nap room ja break room. Niin, ja lasketaanko tuoreet popcornit mukaan?