MOTHERSHIP OF WORK

Viisi tapaa, joilla VR muuttaa työntekoa

by Anni Karjala –

Headder Kuva

Vielä joitain vuosikymmeniä sitten ajatus siitä, että suurin osa töistämme tulisi tapahtumaan tietokoneella, oli absurdi. Nyt olisi vaikea ajatella töitä ilman digitaalista maailmaa. Tulevaisuudessa tulemme ottamaan askeleen yhä syvemmälle kohti bitti-todellisuutta.

Virtual-, Augmented ja Mixed-reality teknologiat ovat kehittyneet huimaa vauhtia. Vaikka työkalut ovat rantautuneet toden teolla vasta muutamaan visuaalisesti orientoituneeseen, lähinnä viihteelliseen käyttötarkoitukseen, ovat ne pian luonnollinen osa jokapäiväistä elämää - myös työtämme.

VR luo teknologiana monenlaisia mahdollisuuksia kaikille aloille. Alla löydät viisi tapaa, jolla VR muovaa tulevaisuuden työn näkymiä.

1. Koulutus

Jatkuvan muutoksen ajassa yksi tärkeimmistä taidoista on oppimiskyky. Mahdollistamalla kokemuksellisen ja muokattavan todellisuuden, virtuaaliset ympäristöt nopeuttavat uusien taitojen oppimista. Muutos tulee näkymään ensin ammateissa, joissa tarvitaan erilaisten kädentaitojen hallitsemista, kuten lääkärien tai lentäjien koulutuksessa. Erilaisten prosessien havainnointi ja konkreettinen harjoittelu edesauttaa kuitenkin oppimista lähes jokaisessa ammatissa.

2.     Työkalut

VR  mahdollistaa uudenlaisten, työtä helpottavien työkalujen käytön. Tärkeitä nämä ovat etenkin suunnittelutyössä, josta tulee ennen kaikkea kokemuksellista. Se ei enää rajoitu mielikuvitukseemme - tulevaisuudessa voimme testata, miltä jonkin asian tai palvelun käyttäminen oikeasti tuntuu. Muutos tulee valloittamaan paitsi arkkitehtuurin ja teollisen muotoilun, myös esimerkiksi markkinointiviestinnän. Enää ei tarvitse haastatella kuluttajia siitä, mitä he ajattelevat – tai luulevat ajattelevansa - tietystä tuotteesta, vaan voimme laittaa heidät oikeasti kokemaan ja kokeilemaan niiden käyttöä.

3.     Omistautuneemmat työntekijät.

Työskentely interaktiivisessa todellisuudessa hakkaa todennäköisesti koneella kököttämisen 6-0. Kun VR-ympäristöjen suunnittelu helpottuu, voi jokainen vaikuttaa omaan työ-ympäristöönsä ja tehdä siitä juuri sopivan. Paremmat ja monipuolisemmat työkalut tekevät staattisestakin työstä kiinnostavampaa, ja työntekijöistä motivoituneempia. Ehkä tulevaisuudessa työtä ei tehdä, vaan koetaan?

4. Etätyö

VR-teknologiat mahdollistavat sosiaalisen etätyöskentelyn. Tiimit voivat luoda omia virtuaaliympäristöjään, jossa tehdä töitä ja kommunikoida. Tämä poistaa tarpeen puhelin palavereihin, jopa matkustamiseen. Matkustelun tarpeen hiipuminen taas aiheuttaa mittavat säästöt  niin yritykselle kuin ympäristöllekin.

Join us!

MOW tarjoaa inspiroivat työtilat, kaiken kokoisille ja muotoisille yrityksille kahdessa Helsingin toimipisteessä. MOW on uudenlaisen työn tyyssija, jossa on sallittua ja suotavaa kokeilla ja käyttää erilaisia teknologioita työn välineenä.

Anni Karjala on tutkija, joka kirjoittaa luovuudesta, työstä ja tulevaisuudesta MOW blogissa ja sosiaalisen median kanavissa. Tutustu muihin aiheisiin sekä MOWin tarjontaan osoitteessa www.mow.fi/blog

Kuva Loppuun