MOTHERSHIP OF WORK

Työskentely tuntemattomien kanssa - uhka vai mahdollisuus?

by Anni Karjala –

Native122Blog

Hey there, stranger! Miksi sinunkin kannattaa tehdä töitä tuntemattomien kanssa?

Nykyään ei ole mitenkään ennenkuulumatonta, että ryhmä toisilleen vieraita ihmisiä perustaa yhdessä yrityksen, tai jakaa työtilan. Ajatella! Tuntemattomien ihmisten! Onko siinä nyt mitään järkeä?

Tutkimusten perusteella on, ja paljonkin.

Uusien ihmisten tapaaminen saa aivomme uudelleenjärjestäytymään - ja parantaa esimerkiksi muistia ja oppimiskykyä. Ihmismieli on luonteeltaan laiska. Aivomme menevät mielellään sieltä mistä rima on matalin, ja pyrkivät säästämään energiaa. Siksi meillä on haluamattammekin tendenssi urautua tiettyihin ajatusmalleihin. Pitääksemme oppimiskyvyn ja luovan ajattelumme mahdollisimman korkealla tasolla, tulee meidän laittaa itsemme sille kuuluisalle epämukavuusalueelle. Aivojen kannalta tuntemattomien ihmisten kohtaaminen on juuri sitä - vaikka se tuntuisikin mukavalta. Paitsi mahdollisuuden oppia muilta, tarjoaa törmäytys uusien tuttavuuksien kanssa myös tilaisuuden reflektoida omia kykyjä ja ominaisuuksia. Tämä taas parantaa itsetuntemusta ja auttaa saavuttamaan realistisen omakuvan. (1,2)

Monimuotoiset tiimit ovat menestyksekkäämpiä.

On todennäköistä, ettei verkostossasi ole statistikkoa, filosofia, lääkäriä, kauppatieteilijää, maailmanpoliitikkoa, psykologia ja taidemaalaria. Vielä vähemmän todennäköistä on, että saisit heidät kaikki istumaan saman pöydän ääreen. Tutkimusten perusteella on kuitenkin selvää, että niin kulttuurisesti kuin osaamisprofiililtaan monimuotoiset tiimit ovat systemaattisesti luovempia ja menestyksekkäämpiä kuin homogeeniset tiimit. (3)

Ulkopuolisten tuominen ongelman äärelle auttaa löytämään ratkaisun. Mitä syvemmälle sukellat aiheeseen, sitä vaikeampi voi olla tarkastella asiaa objektiivisesti. Tutkimuksissa on jopa havaittu, että liian monen saman alan ekspertin tuominen projektiin saa tiimin suoritteen kärsimään.(4) Monipuolista osaamista ja eri tasoista paneutumista yhdistävä tiimityö edesauttaa luovaa ongelmanratkaisua ja johtaa parempaan lopputulokseen. (5)

Loistava esimerkki siitä, kuinka ulkopuolisten mukaan tuominen voi auttaa löytämään innovatiivisen ratkaisun ongelmaan, on Innocentive. Kyseessä on menestyksekäs sivusto, jolla voit valjastaa joukkoälyn ratkomaan ongelmaasi (https://www.innocentive.com)

Tuntemattomien kanssa työskentelyyn liittyy myös sudenkuoppia. Näin vältät niistä yleisimmät:

·      Koska etenkin projektiluonteisessa työssä aikaa tutustua muiden työskentelytapoihin on rajatusti, onnistunut tiimityö vaatii ryhmän jäseniltä erinomaista itsensä ja taitojensa tuntemusta. Pyri kuitenkin varaamaan aikaa tutustumiseen – vaikka työajan ulkopuolella

·      Kaikille selvät työtavat ja vastuu-alueet ovat erittäin olennaiset tiimityössä tuntemattomien kanssa. On tärkeää jakaa vastuut tarkasti, ja kirjata ne ylös heti ensi metreillä.  

·      Yhteiset tavoitteet. Kun ryhmä ihmisiä on koottu yhteen saman tavoitteen ympärille, tiimi on tuottavimmillaan ja todennäköisyys onnistua korkeimmillaan. (6) On siis tärkeää asettaa selkeät tavoitteet ja pysähtyä niiden ääreen yhdessä silloin tällöin.

Lähteet:

1.   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S107474271730151X

2.   http://www.ucl.ac.uk/news/news-articles/news-releases-archive/newlearning

3. Bridging faultlines by valuing diversity: diversity beliefs, information elaboration, and performance in diverse work groups.

4.   https://pubsonline.informs.org...

5.http://www.kellogg.northwestern.edu/faculty/uzzi/ftp/uzzi%27s_research_papers/0900904.pdf

6. https://search.proquest.com/op...