MOTHERSHIP OF WORK

Tasa-arvo ja työ: missä mennään?

by Anni Karjala –

180418 Header Blog

Suomessa sukupuolten välinen tasa-arvo töissä on kansainvälisesti verrattuna hyvällä tasolla. Silti esimerkiksi naisjohtajien määrä polkee paikallaan: noin 30% yrityksistä on vielä täysin ilman naisjohtajia, eikä määrä ole vähenemään päin. Lisäksi kolmannes naisista kokee syrjintää esimerkiksi palkkauksessa. Epätasa-arvo elää siis edelleen vahvana rakenteissa.

Kokosimme viisi keskeistä faktaa sukupuolten epätasa-arvon syistä, ja ehdotuksia mitä tilanteelle voisi tehdä.

1 Naiset tekevät edelleen suurimman osan kotitöistä  Selvityksen mukaan naiset tekevät edelleen 5.5 kertaa todennäköisimmin kotityöt. Asetelma vähentää naisten aikaa,  kapasiteettia ja jaksamista työssä.

2. Lasten hankkiminen nähdään naisten ja miesten kohdalla vielä eri tavoin. Isäksi tuleminen lisää kyselymittausten mukaan miesten luotettavuutta, kun taas äitiyden nähdään vähentävän naisten omistautumista työlle. Isäksi tuleminen myös nostaa pitkällä aikavälillä miesten palkkaa, kun taas vanhemmuus laskee naisten tulotasoa. 

3. Kohtelu ja asenteet eroavat, ei käytös. Usein naisten vaatimattoman käytöksen nähdään selittävän naisjohtajien vähyyttä ja naisten ylenemisen hitautta. Eroja käyttäytymisessä ei kuitenkaan tutkimuksissa ole löytynyt, vaan eroja selittävät pikemminkin erilaiset suhtautumiset miehiin ja naisiin johtoasemissa olevien henkilöiden taholta.

4. Intuitiot erehtyvät. Kun ihmisiä pyydetään piirtämään johtajan, useimmat piirtävät edelleen miehen ja tutkimusten mukaan rekry-prosesseihin liittyy edelleen paljon sukupuolista syrjintää. Käytämme intuitiota suuressa osassa päätöksentekoamme, mutta sekin on erehtyväinen. Juuri intuitiivisessa ajattelussa useimmat syrjivät ajatukset tulevat esiin, vaikka emme itse niitä rationaalisesti tunnistaisi tai myöntäisi.

5. Asenteet periytyvät  Tutkimustiedon valossa tiedämme, että sukupuolten eroja koskevat asenteet ja oletukset ovat osittain periytyviä, eli siirtyvät sukupolvelta seuraavalle. Tämä tarkoittaa kärjistetysti sitä, että elämme viime vuosisadalla sukupuoliroolien ja asenteiden suhteen. Etenkin tiedostamattomat ennakkoluulot ja vinoumat voivat perustua juuri tähän alitajuiseen “perimätietoon”.

Miten sitten parantaa ammatillista tasa-arvoa? Tässä vinkkejä, joilla pääset alkuun.

Know your facts. Älä luota mututuntumaasi siitä, että organisaatiossasi toteutuu tasa-arvo, vaan mittaa se. Tarkastele tilastoja, kerää aktiivisesti sisäistä ja ulkoista palautetta.

Anonymisoi rekry-prosessi. Tutkimusten perusteella hakemukset nähdään tasa-arvoisemmin kun ulkonäkö ja nimi poistetaan pelistä. Tämä näyttää toimivan  paitsi sukupuolen, myös kulttuuritaustan suhteen. Anonymisoinnin ei ole tarkoitus kritisoida palkkaavan tahon ammattitaitoa, vaan poistaa kaikki mahdolliset ennakkoluulot ja vinoumat pelistä. Se toimii kuitenkin vain ensiapuna, joka puree epätasa-arvoon nopeammin kuin asennemuutos. Anonymisointi on otettu jo käyttöön esimerkiksi Briteissä yliopistojen hakuprosesseissa.

Panosta isyysvapaisiin. On biologinen fakta, että naisen työurasta tulee lyhyempi, jos hän päätyy hankkimaan lapsia. Ero korostuu, jos nainen on ainoana vanhempana pois töistä. Tätä epätasapainoa kyetään kaventamaan vain jos miehiä kannustetaan pysymään kotona lasten kanssa.

Puutu! Jos huomaat syrjiviä viittauksia kollegoista kahvipöydässä, älä anna sen valua läpi sormien. Pyri kommentoimaan asiallisesti. Jos suutut, ei vastapuoli todennäköisesti ota kritiikkiä vastaan vaan päätyy puolustuskannalle. 

Tunnista ja myönnä omat alitajuiset vinoumasi. Tutkaile itseäsi rehellisesti. Mieti, onko sinulla syrjiviä käsityksiä, ja pyri purkamaan, mistä ne tulevat. Kaikilla meillä on vinoumia, se on täysin inhimillistä. Tunnistamalla ja pyrkimällä niistä pois voit estää itseäsi toimimasta niiden mukaisesti.

Tervetuloa tasa-arvoiseen co-working tilaan!  www.mow.fi